ЗОШ І-ІІ ст. с. Неслухів
П`ятниця, 16.11.2018, 08:47
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2017 » Лютий » 17 » З досвіду роботи вчителя початкових класів Купльовської Г. Г.
13:22
З досвіду роботи вчителя початкових класів Купльовської Г. Г.
З досвіду роботи вчителя початкових класів
Купльовської Г. Г.
Я працюю над проблемою «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів» і переконана в тому, що мовлення – важливий засіб спілкування, обміну думками і почуттями між людьми, передачі і засвоєння інформації. З перших днів шкільного життя у дитини виникає потреба у спілкуванні – вміння говорити правильно, красиво, логічно. Саме тому уроки розвитку зв’язного мовлення допомагають створити мовне середовище.
Розвиток зв’язного мовлення – провідний принцип навчання рідної мови в початкових класах. Він охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності учнів : усне і писемне, діалогічне і монологічне. Ось як про це сказано у Пояснювальній записці до Програми з української мови: «Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватись мовою як засобом спілкування, пізнавання, впливу».
Свого часу проблемі розвитку зв’язного мовлення приділяв велику увагу К.Д.Ушинський, який справедливо стверджував, що «...бідність словника школяра породжує одноманітність мовлення і робить його незрозумілим для слухачів...». А бідність словникового запасу є наслідком недостатнього розвитку читацьких умінь, що впливає на творчі здібності учнів, бажання вчитися. В.О. Сухомлинський радив учителям початкових класів: "Навчити усіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати і думаючи читати".А для цього потрібно зробити навчання цікавим, захоплюючим.
Для успішної реалізації мети уроків розвитку зв’язного мовлення необхідна підготовча робота. Для побудови міркування доцільно використовувати не тільки бесіди, а й обговорення, диспути, постановку проблемних питань. Твір з елементами опису часто ґрунтується на попередньому ознайомленні з готовими текстами та на власних спостереженнях. Твір – розповідь буде вдалим, якщо дитині є про що розповісти, тобто є власний досвід, набутий на екскурсії, в подорожі, при перегляді телепередачі, прочитанні книжки. Важливо, щоб написання творів захоплювало учнів, демонструвало їм величезні можливості мови щодо висловлення власних думок і почуттів.
Успіх у формуванні особистості дитини багато в чому залежить від форм організації навчання. Провідною формою організації навчальної роботи є урок. Він відіграє інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі компоненти як мету, тему, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію учителя і учнів. Тому на своїх уроках використовую такі чотири основні форми організації навчальної діяльності:
- роботу в парах (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем);
- групову роботу (навчання групами);
- колективну (всі учні активні);
- індивідуальну (самостійну) роботу учня.
Важливими засобами розвитку творчості на уроках рідної мови є:
- роздавальний матеріал (схеми, картки, таблиці, пам‘ятки);
- наочний матеріал (репродукції картин, ілюстрації, програмні засоби);
- література (підручники, художні твори, довідники, енциклопедії, словники);
- технічні засоби навчання.
Найефективнішим для зацікавлення учнів до навчання є проведення нестандартних уроків: урок-гра, урок-подорож, урок-казка, урок-екскурсія,урок-презентація, урок-вікторина . Саме вони дають можливість залучати кожного учня (звичайно, з урахуванням індивідуальних здібностей) до того чи іншого виду роботи , запалити в дитячому серці вогник допитливості.
А ще цікавою формою роботи є інтегровані уроки. Найбільш вдалими і ефективними,на мою думку, є такі інтерактивні зв’язки навчальних дисциплін:
• українська мова – літературне читання;
• математика – природознавство, трудове навчання;
• літературне читання – образотворче мистецтво;
• основи здоров’я – « Я у світі».
Цей процес вимагає від учителя неабияких творчих зусиль.
Завдяки ефекту новизни, щоб творчо розвивати дитячу особистість, на кожному з уроків використовую як традиційні, так і інтерактивні методи роботи. Впровадження інтерактивних методів навчання дозволяє залучити до роботи всіх учнів класу. В школярів зростає цікавість до процесу навчання. «Інтерактивність» - означає здатність до взаємодії всіх учнів і вчителя. Учитель виступає як організатор, консультант. Намагаюся розвивати дитину в цілому як особистість, навчаю її працювати творчо, вести пошукову роботу, думати і висловлювати свої думки, обґрунтовувати міркування. У своїх висловлюваннях учні використовують такі вирази: «Я вважаю»..., «На мою думку...», «Я гадаю...», «На мій погляд...», «Я припускаю...», „Я не впевнений, але мені здається...", «Подумавши, я прийшов до висновку...». Починаючи урок, велику увагу приділяю саме етапу мотивації навчальної діяльності, стараюся сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми уроку. На цьому етапі використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання.
Постійно працюю над збагаченням словникового запасу , удосконалюю граматичний лад усного і писемного мовлення учнів, розвиваю етику мовленнєвого спілкування; вчу учнів контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, вміти спостерігати за явищами і фактами, виділяти їх ознаки (істотні і неістотні), порівнювати (знаходити схоже і відмінне), класифікувати, узагальнювати, робити самостійні висновки.
Враховуючи психологічні особливості учнів та рівень їхньої готовності до спілкування, застосовую інтерактивні технології навчання розпочинаючи з роботи в парах. Саме в процесі цієї роботи учні отримують можливість вільно висловлювати власні думки. Цю технологію впроваджую на будь-якому етапі уроку. Також використовую й інші відомі нам методи інтерактивного навчання: проектну діяльність, метод незакінченого речення, випереджувальні завдання, проблемні завдання, творчу роботу, метод ПРЕС, тепер я знаю…, мозковий штурм, мікрофон, дискусію і багато інших.
Гру «Мікрофон» застосовую для актуалізації навчальної діяльності (тобто на початку уроку) або для підбиття підсумків. Це дає можливість кожному висловлювати свою думку або позицію швидко, без оцінювання та коментарів.
Я пробую із четвертокласниками такий вид роботи як дискусію. Тему для дискусії підбираю найцікавішу і найактуальнішу. Наприклад, усний твір-роздум «Яка професія сьогодні найповажніша?», «Що означає бути доброю людиною?»,"Що таке щастя?".І тут діти показують повну розкутість: наводять свої приклади, докази, сперечаються, але при цьому вчаться бути толерантними. Сама ж стараюсь бути мудрим арбітром: враховую різні думки і докази, підводжу дітей до єдиного правильного висновку.
Роботу в групах використовую при вирішенні складних проблем, що потребують колективного роздуму, а не індивідуальної роботи. Діти ділять між собою ролі, починають висловлювати свої ідеї і їх обстоювати. Найефективнішим у цій роботі є те, що всі діти почувають себе рівноправними учасниками навчального процесу.
Досить важливим для розвитку творчих здібностей школярів є проведення різноманітних видів робіт і на звичайних уроках, на яких основну увагу приділяю роботі над словом, словосполученням, реченням і зв‘язним мовленням.
«Мозковий штурм» спонукає учнів проявляти увагу та творчість, дає можливість їм вільно висловлюватися. Я надаю можливість висловлюватись всім учням, навіть якщо думка хибна, говорю : «А хто думає по іншому ?», і ми колективно знаходимо правильну відповідь. Мета «Мозкового штурму» («Мозкової атаки») полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей.
Під час проведення уроків активно використовую елементи ігрової діяльності. Готуючись до уроків, я добираю ігри, які розвивають творчі здібності, мислення, пам’ять, увагу, мовлення дітей : « Хто швидше», « Я - найкмітливіший», « Знавець рідної мови», « Що? Де? Коли?» , « Впізнай і відшукай» та інші. Гра створює позитивний емоційний фон на уроці. У школярів активно починає функціонувати інтелектуальна сфера, краще засвоюються знання, швидше формуються уміння та навички.
Діти дуже люблять « словесне малювання». Вони на кілька хвилин стають художниками чи істориками, вчаться уявляти, що знаходиться за межами малюнка. Це значно покращує якість творчих робіт, розвиває фантазію, вчить виділяти головне.
Цікавою роботою для дітей є проектна діяльність. Цей метод дає можливість учням вчитися здобувати інформацію з різних джерел, залучати всіх учнів до творчої співпраці.
Часто на уроках використовую нестандартні розминки, ребуси, кросворди, вікторини, конкурси . Уроки насичені усною народною творчістю: загадками, прислів’ями, скоромовками. Вчу дітей у своєму мовленні використовувати вислови відомих людей.
Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який не мислиться без комп'ютерних технологій. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу.
Варіанти використання ІКТ : мультимедійні презентації, віртуальні подорожі, документальні фільми, аудіокниги, казки, музичні твори і т. д.
Неможливо побудувати весь процес навчання виключно на інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які допомагають досягнути мети і приносять результат тільки в поєднанні з іншими.
Отже, сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня.
Категорія: З досвіду роботи Купльовської Г. Г. | Переглядів: 128 | Додав: school | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Рубрики
Методична робота [5]
Методична робота
Шкільні новини [6]
Шкільні новини
Накази по школі [7]
Накази по школі
Фотоальбом [3]
Фотоальбом
Вчителям [3]
Вчителям
З досвіду роботи Пишкович С.В. [17]
З досвіду роботи Пишкович С.В.
З досвіду роботи Івашків М.М. [15]
З досвіду роботи Івашків М.М.
З досвіду роботи Івашків Р.І. [12]
З досвіду роботи Івашків Р.І.
З досвіду роботи Купльовської Г. Г. [17]
Учнівське самоврядування [1]
Пошук
Календар
«  Лютий 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Архів записів
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz